bemanning (vrijwilligers)

Het voortbestaan van de Holland is ook grotendeels afhankelijk van de tomeloze inzet van onze vrijwilligers.

De Stichting is hen hiervoor zeer dankbaar!

 

En bovendien is de Stichting veel dank verschuldigd aan alle enthousiastelingen van het eerste uur en alle andere vrijwilligers die het schip jarenlang hebben gevaren en onderhouden of zich op een andere manier hebben ingespannen voor de Holland!