gunstig schenken

Wilt u de Holland financieel schenken? 

U kunt meer schenken zonder dat het extra kost!

Ons belastingstelsel kent voor stichtingen als de Stichting Zeesleepboot Holland een bijzondere regeling. Kort gezegd houdt deze in dat u uw bijdrage voor de instandhouding van de zeesleepboot Holland aanzienlijk kunt verhogen, zonder dat het u meer geld kost.

De Stichting Zeesleepboot Holland beschikt over de CultureleANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beoogende instelling. Deze status maakt het mogelijk een belastingvoordeel op schenkingen toe te passen (100% aftrekbaar van uw inkomen) en bij een culturele ANBI is dit belastingvoordeel nog groter (125% aftrekbaar van uw inkomen). 

Hoe werkt deze lucratieve regeling?

U wilt jaarlijks een concrete financiële bijdrage leveren aan het instandhouden van ons varend monument. Dit wordt vastgelegd in een notariële akte. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd altijd de inkomstenbelasting over de schenking terug te ontvangen. Aan deze vorm van schenken (lijfrente) met extra belastingvoordeel is een minimale looptijd van vijf jaar verbonden en geldt een maximum bedrag van € 5.000 per jaar.

Schenkt u bijvoorbeeld € 200 per jaar gedurende 5 jaar en heeft u te maken met een inkomstenbelastingtarief van 42%, dan heeft u recht op een teruggave van € 105. Per saldo kost de schenking, die de Stichting Zeesleepboot Holland € 200 oplevert, u dus 'maar' € 95. Andersom geldt dus: schenkt u onze stichting op jaarbasis € 200 en u heeft te maken met het 42% tarief, dan kunt u dit bedrag verdubbelen zonder dat het u een cent meer kost. En als u te maken heeft met een inkomstenbelastingtarief van 52%, dan kunt u uw jaarlijkse bijdrage bijna verdrievoudigen, zonder dat het u extra kost.

Als u in ons voorstel bent geïnteresseerd en u 'verdubbelt' of 'verdrievoudigt' uw jaarlijkse bijdrage, dan verzorgt de Stichting Zeesleepboot Holland kosteloos de hiervoor benodigde notariële akte.

Vragen?

Voor vragen over deze vorm van schenken kunt u contact opnemen met: 

info@zeesleepbootholland.nl

Op de site van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan een culturele ANBI. Ook kunt u hier vinden welke instellingen door de Belastingdienst zijn aangewezen als (culturele) ANBI.