13.03.2024

AFMEREN IN DE HAVEN TERSCHELLING

Afmeren in de haven Terschelling

Veelvuldig wordt ons de vraag gesteld of de Holland, nu besloten is dat zij in de vaart blijft ook weer zal afmeren in de haven van Terschelling. 

Die wens hebben we allemaal, de historie van de Holland ligt op Terschelling en daar horen we thuis!

Toch kunnen we hierover, met name voor het komende seizoen (april-december 2024), nog geen uitsluitsel geven. De haven van Terschelling heeft, mede gelet op de grootte, de diepgang en de beperkte manoeuvreerbaarheid van het schip, maar weinig mogelijkheden voor een veilige ligplaats voor ons schip. Dat geldt vooral in de drukke (vakantie-)perioden. 

Het bestuur van de Holland voert intensief overleg met de gemeente Terschelling en betrokkenen om te proberen nog voor het komende seizoen een oplossing te vinden. 

Wij hopen eind maart hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. 

Groet Jos Zandhuis

 

 


terug naar overzicht