06.02.2020

Onderhoud 2019 2020 week 10

Verslag van de machinisten, werkzaamheden van zaterdag 1-2-2020

In afwachting van de terugkeer van de onderdelen van de koeler van de hoofdmotor zijn we verder gegaan met het schoonmaken c.q. repareren van de sanitaire pomp. Het huis is helemaal schoongemaakt en voorzien van nieuwe pakkingen, tevens is uit de hydrofoortank  het laatste restant water weggehaald en is de tank inwendig schoongemaakt. Van de aanzetluchtvaten omkeerinrichting hoofdmotor zijn de veiligheden geplaatst. Deze moeten om de 5 jaar gekeurd en getest worden. Nadat deze veiligheden gemonteerd waren hebben we de luchtvaten gevuld met lucht om te controleren of de afdichtingsvlakken dicht waren. Dit was het geval. Daarnaast hebben van de inlaatluchtkast hoofdmotor twee deksels verwijdert om deze ruimte te inspecteren. Hierin lopen diverse smeerolie aansluitingen die eventueel kunnen gaan lekken gelukkig bleek dit niet het geval en konden we de deksels weer monteren. Hetzelfde hebben we gedan bij de inspectiedeksel van de nokkenas, ook hier vonden we geen onregelmatigheden. Aan de beide hoofdgeneratoren hebben we diverse inspecties uitgevoerd en zijn ze getest op goede werking. Dit is noodzakelijk omdat beide machines in afgesloten ruimte zitten. Bij calamiteiten wordt dit niet snel opgemerkt. Tot slot hebben we een aanvang gemaakt met het gangbaar- en schoonmaken van afsluiters in het zuiggedeelte van het zeewater systeem.

Dat schiet lekker op mannen, helaas kwamen we maandag ochtend aan boord en vonden we een dood schip! Dekgenerator en kachel uit en daarbij ook lege accu’s, maar gelukkig hebben we zaklantaarns aan boord. Haven generator gestart en de boel weer opgestart, en dan duurt het even voordat het schip weer een beetje behaaglijk wordt. Waarom de dek diesel uitgevallen was blijft een raadsel. Maandag is ook een monteur van de firma Brouwer geweest om diverse schakelaars in het hoofdbord te vervangen en alles werkt nu weer perfect. Een leuk detail is, dat deze monteur als leerling aan het hoofd schakelbord gewerkt heeft 37 jaar geleden. Via Roland worden we goed op de hoogte gehouden v.w.b. de vorderingen aangaande de deksels van de koelers, ook weten de mannen die eraan moeten lassen dat het een behoorlijke klus. Vermoedelijk is alles volgende week woensdag gereed om terug gebracht te worden naar het schip. Aan dek zijn alle poorten op de motorkap na onderhoud weer terug geplaatst, en verder zijn de mannen druk bezig met het ontroesten. Jan is klaar met het meggeren van de elektrische installaties en motoren waarbij hij ook veel hulp kreeg van Johan. De MOB kraan en enkele generatoren hadden wat last van vocht dus was het meggeren niet overal even zuiver maar met kunstgrepen is dat prima voor elkaar gekomen.

Als laatste kan ik u melden dat het las duo de klus in en aan de Sewagetank geklaard hebben, al het nieuwe plaatwerk is afgelast en Frank heeft ook een 4 tal zinkanodes in de tank geplaatst omdat er toch wel put erosie plaats vond in de buurt van de stortpijp en afzuig. Hopelijk kunnen we met die anodes alles een beetje voor blijven. Knabbel en Babbel grote klasse en petje af.

Wie ook een pluim verdient is Jan Jansen, de koperslager, Jan is een aantal keren met ons meegevaren en zei tijdens de Denemarken-Rostock reis dat het ankerlicht op de bar wel eens een opknap beurt kon gebruiken. Deze koperen lamp was geheel zwart geschilderd maar hij kon dat wel goed krijgen zei hij. Van de week is de lamp terug gekomen en hij ziet er bijna weer als nieuw uit, alleen nog een keer goed poetsen en dan glimt die je weer tegemoet. Top Jan bedankt.

Rob


terug naar overzicht