12.12.2019

Onderhoud 2019 2020 week 2

Allereerst het verslag van de machinisten, werkzaamheden van zaterdag 07-12-2019

Deze zaterdag zijn we verder gegaan met het demonteren van de verstuivers van de hoofdmotor, zoals in het vorig verslag als is beschreven. De mannen hadden een productieve dag. Van de cilinders 3-4-5-6 en 7 zijn de verstuivers gedaan, zij zijn gedemonteerd, afgeperst en voorzien nieuwe/uitgegloeide koperen ringen. Daarnaast  is er een aanvang gemaakt met het verhelpen van diverse smeerolie lekkages bij de hoofdsmeerolie pompen. Afgelopen jaar werd dit steeds erger waardoor er veel smeerolie her en der verspreid lag. We zijn begonnen met twee plugkranen bij smeeroliekoeler en 1 plugkraan op persleiding. Van de boegschroef dieselmotor  is het zoetkoelwater afgetapt, en er is een aansluitingsplaatje van de zoetkoelwater verwarmer gedemonteerd. Er was een klein scheurtje geconstateerd in het schroefdraad waardoor er koelwater weglekte. Afgelopen zomer is dit geïmproviseerd opgelost en nu volgt de definitieve reparatie, en kan deze motor weer in de voorwarming gezet worden. Tevens hebben we de leidingen, zoetwater en dekwas-pomp, die naar het dek lopen afgetapt. Dit is gedaan om de leiding niet te laten bevriezen bij eventuele vorst. Tot slot hebben we de smeerolieseparator schoongemaakt, zodat deze volgend jaar weer goed zijn werk kan doen.

Waarvan akte Cor, op de maandag was het een rustige dag om te beginnen. Jan en ondergetekende waren alleen aan boord en dat is wel eens lekker ook. Terwijl Jan is begonnen met kleine klusjes zoals het netjes wegwerken van bedrading aan het zeewaterpompje van de Sewageplant en het weghalen van een oude TL bak boven de werkbank in de HMK, ben ik zelf maar eens begonnen op de brug met het weghalen van een deel van de beschieting omdat er weer water stond binnen op de brug aan SB. Het is om moedeloos van te worden, het vermoeden bestaat dat er waarschijnlijk regenwater onder de deur door wordt geblazen met harde wind of dat het water langs het schuifraam aan SB komt, maar aan het eind van de week zijn we er nog steeds niet achter. Normaliter liggen we ook met SB voor de wal alleen dan met de kop naar buiten en dan wordt SB deur niet zo belast met harde wind.

De ontluchtingsleiding bleek goed dicht te zitten dus kon dinsdag alles weer terug gebouwd worden in de stores. Jan vermaakte zich verder uitstekend met de klussen, een nieuwe TL bak boven de werkbank in de HMK is opgehangen en aangesloten dus we hebben weer licht in de welbekende duisternis. Ook zijn de debarkatie lampen en hun schakelaars onder handen genomen, de schakelaar aan SB is gemodificeerd omdat het binnenwerk compleet naar zijn grootje is. Aan BB is de bevestiging van de lamp onder handen genomen.

Op het topdek naast de schoorsteen zijn Frank en Hessel begonnen aan SB om het aluminium dak te fixeren met stukjes Triclat, dit was nodig omdat de smalle delen naast de schoorsteen een beetje aan het opwippen waren waardoor er water onder kon komen wat weer schade kan geven aan de betimmering van de radiohut aan BB en SB zijde en de kapiteinshut aan beide zijden. Lieuwe is lekker bezig met de bankjes en het kitten op het brugdek en samen met Klaas knus in de toiletten bezig met roest verwijderen. Zo kwamen ze er achter dat de radiator een klein lekje heeft wat we hopelijk kunnen repareren en anders moet die vervangen worden. En zo houden we ons van de straat.

Rob


terug naar overzicht